GMA Hymn

Imno ng GMA

Music and Lyrics by: Myrna Ayuro-Jatayna
Musical Score by: Mercy Jataytan-Fulgencio

Tempo De Marcha

I

General Mariano Alvarez, Bayan
Buong puso ka naming itinatanghal,
Ang aming dangal pag-asa’y tanglawan,
Ika’y mananatiling ilaw kailanman,

(Refrain)

Ang alab ng kagitingan, sa puso ng mamamayan,
Sa’yo bayan aming mahal, iaalay kailanpaman,
Pag-unlad mo’y isusulong, Harangin may di uurong,
Pangarap mo’y tutuparin, ang tagumpay hanggang kamtin,

(Chorus)

Dakila ka… O bayan ko…..
Bantayog ng pag-asa ko…
Pagsulong mo O GMA…
Tagumpay mo’y ligaya ko….

(Repeat)