‘’MAG-EXERCISE TAYO!” GMANIANS para sa Malusog at Masiglang Katawan!

General Mariano Alvarez, Cavite, Isang inisyatiba para sa mga mamamayan at mga kawani ng iba’t ibang sektor ng pamahalaang lokal ang isinulong para sa programang pangkalusugan noong ika-2 ng Hunyo sa GMA Sports Complex. 

Isa sa mga inisyatiba ni Mayor Maricel Torres ang “Mag-Ehersisyo Tayo!” program na naglalayong hikayatin ang mga kawani mula sa iba’t ibang sektor at departamento ng pamahalaang lokal na sumali sa ‘Zumba’ sa pagsasayaw at ehersisyong ito.

Ano nga ba ang Zumba at bakit ito mahalaga para sa ating kalusugan? Ang Zumba ay isang uri ng ehersisyo na nagpapakilos sa katawan sa pamamagitan ng iba’t ibang sayaw kasabay ng tug-tugin. Ito ay hindi lamang isang pangkaraniwang aktibidad na nagbibigay-daan sa pagpapayat, kundi isang paraan rin upang mapanatiling malusog ang ating puso, maluwag ang ating mga kalamnan, at mapalakas ang ating resistensya.

Sa pamamagitan ng Zumba, ang ating mga mamamayan ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng oras mula sa kanilang mga responsibilidad at trabaho at maglaan ng oras para sa kanilang sariling kalusugan. Sa pamamagitan ng pagsasayaw at pagsasama-sama bilang isang grupo, nabubuo ang samahan bilang isang komuniadad at nagiging mas malapit ang mga kawani sa isa’t isa. Ang pagkakaroon ng regular na aktibidad na nagpapasaya at nagpapalakas ng katawan, nababawasan ang stress at pagod na nararamdaman ng ating mga responsibilidad at trabaho.

Ang programang ito ay hinihikayat din ang bawat barangay ng munisipalidad na maki-isa para magkaroon ng regular na aktibidad. Mag kakaroon iskedyul kada-linggo ang mga piling barangay tuwing Miyerkules, 5:00 sa hapon at regular naman tuwing Biyernes 5:00 PM pagkatapos ng ‘flag retreat’ sa Municipal Grounds.
Sa bawat paglahok sa programa ng Zumba ay malaking tulong para sa pagsulong ng pang-kalusugang programa na patuloy na itinataguyod ni Mayor Maricel Torres sa pagpapabuti ng kalusugan ng kanyang mga kawani, mahal na mamamayan para sa matagumpay at malusog na bayan.

‘’MAG-EXERCISE TAYO!” GMANIANS PARA SA MALUSOG AT MASIGLANG KATAWAN.